Politica Editorială

Obiectivele și domeniile reprezentative

Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA) este o publicație științifică al cărei principal obiectiv este susținerea autorilor (cercetători ştiinţifici, profesori, specialişti din domeniu), dar și  cadrelor didactice din învățământul superior, a absolvenților și doctoranzilor prin furnizarea de informații de înaltă calitate pe teme legate în special de Tehnologia Informației, Automatică, Ingineria Sistemelor de Control, Informatică și, de asemenea, în alte domenii conexe.

Colegiul de Redacție, responsabil cu performanța generală a revistei, include profesori din întreaga lume și specialiști în domeniile de interes ale revistei.

Un alt obiectiv al revistei RRIA este promovarea și diseminarea eficientă a informațiilor de natură științifică în beneficiul specialiștilor în domeniu, atât din cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (ICI), cât și din afara acestuia (la nivelul comunităților academice și cu profil tehnic sau al instituțiilor guvernamentale), în legătură cu noile tehnologii, produse, sisteme și servicii necesare în societatea informațională bazată pe cunoaștere.

În paginile sale, revista prioritizează articolele de înaltă calitate și relevanță pentru domeniile sale predilecte și pune la dispoziția cititorilor săi informații utile, studii de caz, prezentări de produse, exemple de bune practici, evenimente și soluții ce pot fi implementate în domeniile afacerilor, sănătăţii, administraţiei, industriei, protecţiei mediului, energiilor alternative, securităţii informaţiilor, tehnologiei informaţiei, învăţământului și culturii.

Procesul de evaluare de tip “peer review”

Recenzia de tip “double blind”, specifică Revistei Române de Informatică și Automatică (RRIA) este similară practicilor uzuale de nivel internațional din contextul revistelor științifice. Mai întâi, fiecare articol este recenzat de redactorul sef, care hotărăște dacă articolul respectiv corespunde profilului revistei. Ulterior, articolul este revizuit de doi recenzori anonimi care le pot recomanda autorilor să ajusteze articolul sau să aducă îmbunătățiri acestuia.

Toate lucrările trimise către revistă vor fi verificate pentru a detecta încercările de plagiat prin utilizarea unui software fiabil antiplagiat.

Pentru a asigura integritatea procesului imparțial de evaluare, atât recenzorii, cât și autorii vor rămâne anonimi. Aceasta este o metodă de evitare a oricărei atitudini părtinitoare. Ca atare, autorilor de articole li se recomandă să elimine din lucrările lor numele personale și orice alte informații privitoare la identitatea lor și să ne transmită datele de contact într-un document separat.

Este necesar ca autorii să își revizuiască lucrările în conformitate cu sugestiile editorilor și să trimită ulterior articolele în forma lor finală.

Contribuția recenzorilor constă în a oferi recomandări privitoare la acceptarea unei lucrări cu sau fără observații sau referitoare la respingerea acesteia, însă decizia finală aparține redactorului șef. Articolele acceptate de redactorul șef vor fi publicate după ce autorii vor trimite variantele finale ale acestora.

Procesul imparțial de evaluare este foarte util, dar și solicitant. Cu toate acestea, intervalele la care se publică articolele vor depăși trei luni numai în mod exceptional.

Frecvența publicării

Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA), care a fost tipărită începând din anul 1991, este o publicație cu apariție trimestrială (un volum pe an, începând cu luna martie), editată de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București.

Politica privind Accesul Deschis

Toate articolele publicate pot fi căutate, citite sau listate ca documente în format PDF pe website-ul revistei, fără a fi necesară permisiunea autorului sau a editorului acesteia, în virtutea convingerii că îmbunătățirea și diseminarea cunoștințelor pot fi susținute prin accesul liber și permanent la articolele științifice. În plus, nu este necesar ca autorii să plătească o taxă care să le permită accesul deschis la articolele revistei.

De asemenea, deși majoritatea revistelor cu acces deschis percep taxe de publicare a articolelor, noi NU percepem taxe de procesare a articolelor (APC) din partea autorilor sau a instituțiilor finanțatoare pentru publicarea articolelor care au fost acceptate anterior în vederea publicării în revista RRIA, mai mult, noi punem la dispoziția cititorilor un link permanent care permite accesul la textul complet al articolelor publicate în revista noastră.

Principii etice/Politica antiplagiat/Declinarea de responsabilități

Revista Română de Informatică și Automatică (RRIA) se angajează să asigure respectarea unor înalte principii de etică și de calitate la nivelul tuturor părților implicate – autori, redactori, evaluatori/recenzori și editori. Ca atare, revista noastră aderă la principiile stabilite de Comitetul pentru Etica Publicării (COPE).

De asemenea, RRIA recomandă autorilor să aibă în vedere standardele etice menționate mai sus înaintea trimiterii lucrărilor spre evaluare în vederea publicării în revista noastră.

Persoanele care accesează website-ul revistei

Persoanele care accesează website-ul revistei pot căuta, citi și lista articolele publicate pe  website-ul revistei ca documente PDF, în mod liber, numai în beneficiul propriu. În consecință, este interzisă reproducerea, modificarea, elaborarea și/sau crearea unei versiuni diferite a articolelor existente în scopuri comerciale.