Platforma de e-Participare   pentru facilitarea implicării cetățenilor
în inițiativele Smart City

Ionuț PETRE, Antonio-Marcel COHAL, Radu BONCEA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti,
B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, 011455, Bucureşti, Romania
ionut.petre@ici.ro antonio.cohal@ici.ro radu.boncea@ici.ro

Rezumat: Creșterea populației la nivel mondial și migrarea masivă a acesteia către zona urbană dau naștere la probleme noi și greu de gestionat de către guvern și autorități locale. Pentru a menține sau a spori calitatea vieții în condițiile creșterii numărului de rezidenți, tehnologiile ITC pot fi utilizate pentru a implementa proiecte Smart City care să aducă beneficii comunităților. Un număr mare de cetățeni simt un sentiment de angajament față de aria locală și au dorința de a se implica în activități de îmbunătățire a calității vieții. E-Participarea se referă la implicarea cetățenilor în procesele de e-guvernare. Lucrarea prezintă proiectarea și dezvoltarea unei platforme destinate participării cetățenilor în inițiativele Smart City, al cărei scop primordial îl reprezintă facilitarea interacțiunii dintre cetățean și autoritate pentru a identifica și stabili proiecte de tip Smart City de interes prioritar pentru comunitate.

Cuvinte cheie: e-Participare, e-Guvernare, Cetățean, Participare cetățenească.

Vizualizează articolul complet