Partiţionarea dinamică a spaţiului de traversare a bazelor de date grafice

Dr. ing. Felicia Ionescu
Simultec S. A. Bucureşti

Rezumat: Lucrarea evidențiază condiţiile de reprezentare a bazelor de date grafice din aplicaţiile de sinteză de imagine, care să permită exploatarea eficientă, prin partiționarea dinamică a Spațiului de traversare a acestora, în arhitecturi paralele. Domeniul în care are loc partiționarea dinamică este spațiul de stare a traversării, reprezentat printr-o stivă de stări, iar controlul global al traversării este asigurat prin identificarea unică a fiecărui obiect din baza de date, indiferent de localizarea structurii interne a bazei de date.

Cuvinte cheie: sinteză de imagine, baze de date grafice, arhitecturi paralele, partiționare dinamică a algoritmilor.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Felicia Ionescu, Partiţionarea dinamică a spaţiului de traversare a bazelor de date grafice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 67-73, 1996.