Particularități ale unui sistem de comandă cu servomotor de C.C.

dr. ing. Octavian Grigore
Universitatea Politehnica Bucureşti

Rezumat: Comanda sistemelor de poziţionare cu ajutorul motoarelor pas cu pas şi a servomotoarelor de curent continuu, pentru a obține o mişcare incrementală precisă este, încă, un subiect de actualitate [9]. De obicei, acesta a fost abordat doar la sisteme cu dinamică lentă, care nu sunt supuse la perturbaţii (acţionarea mașinilor cu CN, a imprimantelor, ploterelor atc.). În această lucrare, se tratează subiectul menţionat pentru sisteme de urmărire, îmbarcate la bordul unei aeronave, deci, sisteme cu o dinamică rapidă şi supuse continuu la diferite perturbații. Acestea se folosesc, în general, în probleme de urmărire a țintelor fixe și mobile și sunt, de obicei, acționate de sisteme de urmărire giroscopice, iar, în prezenta lucrare, a fost propusă acționarea lor cu ajutorul servomotoarelor de curent continuu.

Cuvinte cheie: chopper, sistem de poziționare, sistem de urmărire.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Octavian Grigore, Particularități ale unui sistem de comandă cu servomotor de C.C., Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 22-27, 2001.