sâmbătă , 23 ianuarie 2021
roen

Validarea rapoartelor electronice emise de casele fiscale de marcat
Aplicația ExportValidator

Paul-Cristian VASILE Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București paul.vasile@ici.ro Rezumat: Odată cu modificarea legislației din România privind aparatele de marcat electronice fiscale, opera-torii economici sunt obligați să se echipeze cu dispozitive care exportă rezumatul zilnic al vânzărilor digital, pe un dispozitiv de stocare extern. Fișierul raportat …

Read More »

Servicii electronice transfrontaliere pentru administrația publică bazate pe principiul „Once-Only”

Carmen-Elena CÎRNU, Carmen-Ionela ROTUNĂ Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București carmen.cirnu@ici.ro; carmen.rotuna@ici.ro Rezumat: În acest moment, implementarea serviciilor publice electronice transfrontaliere reprezintă o prioritate a administrațiilor publice la nivel european pentru accelerarea dezvoltării economice. În prezent, există încă bariere tehnice, administrative și juridice care împiedică întreprinderile …

Read More »

SLA pentru procesarea în Cloud: cazuri de utilizare pentru procesarea imaginilor prin satelit, gestionarea dezastrelor și IoT

George-Valentin IORDACHE1, Cătălin NEGRU1, Gabriel NEAGU2, Florin POP1,2 1 Universitatea “Politehnica” din București, Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației 2 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București george.iordache@cs.pub.ro; catalin.negru@cs.pub.ro; gabriel.neagu@ici.ro; florin.pop@cs.pub.ro Rezumat: Procesarea în Cloud este foarte importantă în contextul ariei de cercetare despre Cloud-ul computațional. În …

Read More »

Demitizarea interfeţelor în Programarea Orientată Obiect

Dragoş NICOLAU Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București dragos.nicolau@ici.ro Rezumat: Lucrarea de faţă are drept scop prezentarea unui ansamblu de consideraţii gîndite (destinate) să clarifice noţiunea de “interfaţă” – un instrument remarcabil în dezvoltarea software, care, însă, riscă să rămînă, în mod oneros şi nedrept, un …

Read More »

Utilizarea tehnicilor de analiză a datelor în procesul de identificare a evaziunii fiscale

Dragoș-Cătălin BARBU Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică dragoş.barbu@ici.ro Rezumat: La nivel macroeconomic puterea de analiză a datelor și a informațiilor digitale de natură fiscală joacă un rol esențial în implementarea strategiilor economice. Volumul mare de date …

Read More »

Evaluarea multidimensională a riscurilor infrastructurilor critice spațiale: factorul uman

Marius Eugen OPRAN1,2, *Olga BUCOVEȚCHI2, Ulpia Elena BOTEZATU1, 2, Radu D. STANCIU2 1 Agenția Spațială Română 2 Universitatea “Politehnica” din București marius.opran@rosa.ro; ulpia.botezatu@rosa.ro; radu.stanciu@upb.ro *Corresponding author: Olga BUCOVEȚCHI olga.bucovetchi@upb.ro Rezumat: Lucrarea prezintă unele riscuri din spațiul cosmic, elaborând un profil de risc pentru infrastructurile critice spațiale, prezentând pe scurt problema …

Read More »

Alzheimer assistant: a mobile application using Machine Learning

Nahla ALJOJO1, Reem ALOTAIBI2, Basma ALHARBI3, Areej ALSHUTAYRI3, Amani Tariq JAMAL4, Ameen BANJAR1, Mashael KHAYYAT1, Azida ZAINOL5, Abrar AL-ROQY1, Rahaf AL-MAGRABI1, Taghreed KHALAWI1, Sarah AL-HARTHI1 1 College of Computer Science and Engineering, Information system and Technology Department, University of Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia nmaljojo@uj.edu.sa, abanjar@uj.edu.sa, mkhayyat@uj.edu.sa, Abfa95@hotmail.com, rahafalmagrabi@gmail.com, To0ota.kh.2020@gmail.com, alharthisarah97@gmail.com …

Read More »

Tendințe în dezvoltarea portalurilor grid

ing. Cristian Popescu (cristian@racai.ro) Institutul de Cercetări în Inteligența Artificială, Academia Română Rezumat: Acest articol a fost structurat în cinci secțiuni. Prima secțiune cuprinde definirea termenilor utilizați pe parcursul întregului articol și o descriere a contextului general. Ea este urmată de formularea unor cerințe pentru dezvoltarea unui mod de accesare …

Read More »