vineri , 29 mai 2020
roen

ROLUL GUVERNĂRII ELECTRONICE ÎN REDUCEREA DECALAJULUI DIGITAL

Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012 Andreea STOICIU andreea.stoiciu@imdd.ro Coordonator al Subgrupului ONU C7- e-Guvernare pentru Dezvoltare Durabil Motto: “Puterea Internetului consta in universalitatea sa. Accesul tuturor, indiferent de abilităţi este un aspect esenţial.” (Tim Berners-Lee, inventatorul Internetului) Rezumat: Cooperarea între factorii de decizie din domeniul e-guvernării …

Read More »

PROCESE DE EMULARE PENTRU TESTAREA APLICAŢIILOR MOBILE

Art. 01 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012 Ion Ivan ionivan@ase.ro Academia de Studii Economice, Bucureşti Cătălin Boja catalin.boja@ie.ase.ro Academia de Studii Economice, Bucureşti Alin Zamfiroiu zamfiroiu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă necesitatea testării aplicaţiilor mobile prin intermediul emulatoarelor. Sunt …

Read More »

Sistem integrat pentru dezvoltarea arhivelor cu conţinut îmbogăţit semantic

Art. 07 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011 Mihaela Dinşoreanul Mihaela.Dinsoreanu@cs.utcluj.ro Ioan Salomiel Ioan.Salomie@cs.utcluj.ro Cristina Bianca Popu Cristina.Pop@cs.utcluj.ro Technical University of Cluj-Napoca, Department of Computer Science Rezumat: Lucrarea abordează problema procesării cunoaşterii din documentele istorice disponibile în arhive. Astfel, se propune o soluţie integrată care efectuează extragerea de …

Read More »

Cercetare şi inovare prin sistemul de management de brevete Proinova

Art. 06 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011 Ágnes Sebestyén-Pál Gheorghe Sebestyén-Pál Agnes.Sebestyen.Pal@gmail.com Technical University of Cluj-Napoca, Computer Science Department Marius Bulgaru Marius.Bulgaru@tcm.utcluj.ro Technical University of Cluj-Napoca, TCM Department Rezumat: Rezultatele precum şi succesul activităţilor de cercetare şi inovare sunt în mare măsură dependente de un proces de …

Read More »

Sisteme adaptabile de e-Learning cu hărţi conceptuale

Art. 05 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011 Rodica Potolea Rodica.Potolea@cs.utcluj.ro Camelia Lemnaru Camelia.Lemnaru@cs.utcluj.ro Florin Trif Trif.Gelu@dppd.utcluj.ro Technical University of Cluj-Napoca Rezumat:  Sistemele adaptabile de e-Learning reprezintă o nouă paradigmă în metodele moderne de învăţare. Ele nu se bazează doar pe asigurarea unei cantităţi mari de informaţii ci …

Read More »

Platformă digitală pentru managementul informaţiilor oferite de Bibliografia Naţională Retrospectivă a cărţii româneşti

Art. 04 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011 Doina Banciu doina.banciu@ici.ro Dora Coardoş coardos@ici.ro Vasile Coardoş vasile@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Sistemul SIMBNR este un instrument bibliografic de interes naţional, care oferă posibilitatea de acces on-line la informaţiile cuprinse în …

Read More »

TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA DE APLICAŢII PE INTERNET ÎMBOGĂŢITE (RIA)

Art. 03 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011 Mihaela Tomescu mtomescu@ici.ro Daniel Savu dsavu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă informaţii referitoare la aplicaţiile pe Internet îmbogăţite (RIA – Rich Internet Applications), fiind identificate şi descrise principalele platforme utilizate în …

Read More »