Organizația virtuală GridMOSI – componentă a infrastructurii naționale de cercetare

Gabriel Neagu
gneagu@ici.ro

Neculai Andrei 
nandrei@ici.ro

Vasile Sima
vsima@ici.ro

Alexandru Stanciu
stanciu@grid.ici.ro

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București

Nicolae Țăpuș
ntapus@cs.pub.ro

Valentin Cristea
valentin@cs.pub.ro

Universitatea Politehnica București

Cătălin Nae
cnae@aero.incas.ro
Institutul Național de Cercetări Aerospațiale București

Rodica Potolea
rodica.potolea@cs.utcluj.ro
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Dana Petcu
petcu@info.uvt.ro
Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumat: Infrastructura Grid reprezintă o componentă esențială a unei infrastructuri moderne de cercetare. Principalele clase de resurse ale acestei infrastructuri sunt, pe de o parte site-urile Grid conectate prin linii de mare viteză și care oferă capacitate de calcul și de memorare, iar pe de altă parte, aplicațiile de înaltă performanță din diverse domenii (știintifice, tehnice, economice), a căror execuție eficientă este condiționată de existența unor resurse de calcul semnificative. Proiectul GridMOSI are ca obiectiv constituirea acestor două clase de resurse pentru domeniul modelării, simulării și optimizării de înaltă performanță. Accesul comunității potențialilor utilizatori la aceste resurse este asigurat conform conceptului de organizație virtuală în tehnologie Grid. Lucrarea prezintă oferta de soluții MOSI a proiectului, care valorifică expertiza de excelență existentă la nivelul instituțiilor partenere. Domeniile abordate sunt: modelare și conducere avansată cu calculator, optimizare fără restricții, modelare numerică complexă și optimizare MDO în aplicații industriale, optimizare bazată pe algoritmi evolutivi, planificarea taskurilor în Grid folosind algoritmi genetici, algoritmi criptografici și criptanalitici.

Cuvinte cheie: infrastructură electronică, Grid, organizație virtuală, modelare, simulare, optimizare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriel Neagu, Neculai Andrei, Vasile Sima, Nicolae Țăpuș, Valentin Cristea, Cătălin Nae, Rodica Potolea, Dana Petcu, Alexandru Stanciu, Organizația virtuală GridMOSI – componentă a infrastructurii naționale de cercetare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 113-120, 2006.