O privire intuitivă asupra modelului de date orientat pe obiecte complexe

Mat. Mircea Râureanu, Ec. Virgil Duţescu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea își propune să studieze modelul de date, orientat pe obiecte complexe din perspectiva bazelor de date relaționale.
Se poate observa că, dacă se încalcă restricția 1NF dată de teoria normalizării, se obține un concept interesant: relaţia structurată.
Evidenta similitudine între relaţiile imbricate și obiectele complexe a determinat ideea extinderii algebrei relaţionale în scopul realizării de SGBD-uri orientate pe relaţii structurate. În lucrare sînt definiţi operatorii de extindere, şi anume: C-restricție, C-proiecţie, C-joncţiune, liniarizare şi grupare.
Operatorii anteriori sînt introduși prin intermediul unor exemple sugestive. În finalul lucrării sînt abordate modelele de stocare pentru obiecte complexe, precum și aspecte legate de identitatea unui obiect în modelul relațional.

Cuvinte cheie: baze de date relaţionale, relaţii structurate, forme normale, algebra relațională, identitatea unui obiect.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mircea Râureanu, Virgil Duţescu, O privire intuitivă asupra modelului de date orientat pe obiecte complexe, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 39-46, 1992.