O metodă de evaluare a robusteţii regulatoarelor

ing. Florina Ungureanu
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” lași

Rezumat: În această lucrare, este studiată robustețea regulatoarelor convenționale PI şi PID şi se propune o metodă de evaluare a robusteții utilizând analiza globală de sensibilitate. Regulatorul este acordat optimal cu una din metodele clasice, pentru valorile considerate nominale ale parametrilor procesului.  Apoi, se consideră variația simultană şi în domenii relativ largi (±20%) a parametrilor procesului în jurul valorilor lor nominale, acoperind domeniul lor de certitudine, şi se evaluează efectul acestor variații asupra performanţelor buclei de reglare şi a criteriilor integrale de calitate. Rezultatele obținute confirmă robusteţea regulatoarelor PI și PID.

Cuvinte cheie: acordare, incertitudine, robusteţe, varianţă, sensibilitate globală, criterii de calitate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Florina Ungureanu, O metodă de evaluare a robusteţii regulatoarelor, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 25-35, 1998.