O aplicaţie a teoriei categoriilor în baze de date

Mihai Marchidan
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea de față încearcă să expună într-un mod cât mai accesibil rezultatele din [1] şi să propună eventual și alte direcții de abordare şi utilizare ale acestora. Scopul materialului este de a prezenta o demonstraţie a decidabilităţii problemei echivalenței a două specificații de date, utilizând teoria categoriilor conform [1].
Se prezintă o formalizare a conceptului de specificaţie de date într-un context categorial, definindu-se noțiunea de MD-sketch. Se demonstrează că, pentru oricare două MD-sketch-uri, problema echivalenței (prin intermediul categoriilor lor de modele) este decidabilă. Dându-se o modalitate de translatare a specificațiilor de date în MD-sketch-uri cu categoriile de modele echivalente, rezultă că problema echivalenţei specificațiilor de date este decidabilă. Noţiunile prezentate pot constitui un punct de plecare în studiul bazelor de date în condiţii de incertitudine.

Cuvinte cheie: teoria categoriilor. baze de date, categorie, monosursă, sursă dublă, MD-sketch, specificaţie de date, model.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mihai Marchidan, O aplicaţie a teoriei categoriilor în baze de date, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 59-68, 1997.