O abordare ontologică în personalizarea sistemului de e-learning

Lidia BĂJENARU, Mihaela TOMESCU
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti,
B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România
lidia.bajenaru@ici.ro mihaela.tomescu@ici.ro

Rezumat: Apariţia Web-ului semantic şi a tehnologiilor sale au deschis calea, în ultimul deceniu, pentru dezvoltarea ontologiilor și a sistemelor care utilizează ontologii în diverse domenii, inclusiv domeniul e-learning. În acest articol sunt prezentate elemente ce fundamentează realizarea unui sistem de e-learning în domeniul Managementului de Resurse Umane în domeniul sănătăţii bazat pe ontologii, respectiv noţiuni de bază despre Web-ul semantic, ontologii, personalizarea în e-learning. Articolul prezintă un mediu de e-learning personalizat, care utilizează tehnologii noi, Web semantic şi ontologii pentru îmbunătăţirea procesului de instruire în domeniul managementului de resurse umane, adresat managerilor dintr-un spital. Necesitatea acestei abordări este dată de cerinţele de formare în domeniul managementului de resurse umane pentru specialiştii din sistemul medical din România, precum şi de nevoia soluţionării unor limitări actuale ale sistemelor de e-learning. Implementarea conceptului de personalizare a învăţării în sistemul propus se realizează pornind de la modelul student construit în vederea determinării nivelului de cunoştinţe şi a obiectivelor instruirii. Modelarea profilului student cu ajutorul ontologiilor a demonstrat posibilitatea reutilizării modelelor, reprezentarea detaliată şi completă a cunoştinţelor studentului, precum şi procesul de raţionament al acestuia. Prin acest program de învăţare se urmăreşte creşterea performanţelor, competenţelor şi capacităţii de evaluare a managerilor din sănătate, prin aprofundarea cunoaşterii în domeniul sănătăţii publice, al managementului serviciilor de sănătate, precum şi al managementului resurselor umane

Cuvinte cheie: Ontologie, Web Semantic, E-Learning, Model Student, Personalizare, Managementul Resurselor Umane, Sănătate.

Vizualizează articolul complet