O abordare multi-criterială pentru calculul unui indicator complex de Securitate Cibernetică și Dezvoltare Digitală

Adrian-Victor VEVERA, Carmen Elena CÎRNU, Constanţa Zoie RĂDULESCU
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
victor.vevera@ici.ro, carmen.cirnu@ici.ro, zoie.radulescu@ici.ro

Rezumat: La nivel internațional există mai mulți indicatori care evaluează starea securității cibernetice și a dezvoltării digitale a unei regiuni, țări sau a unui continent. Cei mai importanți indicatori de securitate cibernetică și dezvoltare digitalӑ calculați, la nivel de țarӑ, de cӑtre organisme internaționale sunt: Global Cybersecurity Index (GCI), National Cyber Security Index (NCSI), ICT Development Index (IDI) și Network Readiness Index (NRI). Fiecare dintre indicatorii de securitate cibernetică sunt strâns legați de indicatorii de dezvoltare digitală. În acest articol se propune o abordare multi-criterialӑ pentru calculul unui indicator complex, numit SECDIG. La baza acestui indicator stă o combinație de patru indicatori calculați separat la nivel internațional. Doi dintre acești indicatori sunt pentru securitate cibernetică (GCI și NCSI) iar ceilalți doi indicatori sunt pentru dezvoltare digitală (IDI și NRI). SECDIG cuprinde avantajele celor patru indicatori considerați împreună și va putea servi factorilor de decizie pentru luarea de decizii fundamentate în domeniu. Abordarea multi-criterialӑ propusă este bazată pe metoda COmplex PRoportional ASsessment (COPRAS), o metodă relativ recentă, care și-a dovedit eficiența în multe aplicații. Metoda multi-criterialӑ este aplicată pentru calculul indicatorului complex SECDIG pentru 11 țări din Europa de Est.

Cuvinte cheie: securitate cibernetică, dezvoltare digitală, indicatori, abordare multi-criterială, metoda COPRAS.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Adrian-Victor VEVERA, Carmen Elena CÎRNU, Constanţa Zoie RĂDULESCU, O abordare multi-criterială pentru calculul unui indicator complex de Securitate Cibernetică și Dezvoltare Digitală, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 32(4), pp. 19-32, 2022. https://doi.org/10.33436/v32i4y202202