Noi realizări privind standardizarea în domeniul tehnologiei informaţiei

drd. mat. Rodica Hrin
ing. Mihaela Tomescu
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti

Comitet tehnic național Titlu Stadiu 
CT 1941 SR ISO/CEI 2382-1 “Sisteme de prelucrare a datelor – Terminologie – Termeni fundamentali” proiect pentru anchetă publică
CT 194 SR ISO 2382-19 “Sisteme de prelucrare a datelor –  Terminologie – Partea 19: Calcul analogic” proiect pentru anchetă publică
CT 1952 SR ISO/CEI 8211 “Tehnologia informaţiei – Specificaţie pentru un fişier de date descriptiv pentru schimbul de informaţii” anteproiect
CT 195 SR ISO/CEI 12119 “Tehnologia informaţiei – Pachete software – Cerinţe de calitate şi testare” proiect pentru anchetă publică
CT 1963 SR ISO/CEI 7498-1 “Tehnologia informaţiei – Interconectarea sistemelor deschise Model de referință de bază: Modelul de bază” standard român național
[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Hrin, Mihaela Tomescu, Noi realizări privind standardizarea în domeniul tehnologiei informaţiei, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 68-69, 1999.

_____________________________

1 CT 194 – Terminologie – Vocabular
2 CT 195 – Inginerie software
3 CT 196 – Regăsirea informaţiei, transfer şi gestiunea informaţiei pentru interconectarea sistemelor deschise
4 CT 205 – Limbaje de programare