Noi abordări în susținerea diseminării și valorificării ofertei de rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice

Ion Alexandru MARINESCU,  Dora COARDOŞ
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România
ion.marinescu@ici.ro, dora.coardos@ici.ro

Rezumat: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele obținute în urma analizei instrumentelor financiare și informatice de diseminare și promovare a rezultatelor cercetării-inovării-dezvoltării (CDI) atât la nivel național cât și la nivel european. De asemenea, ca suport în promovarea rezultatelor CDI, este descris Sistemul Informatic Integrat (SII) ce oferă un ecosistem funcțional între furnizorii, solicitanții și intermediarii de CDI prin introducerea unor funcționalități care facilitează interacțiunea dintre aceste trei categorii de actori instituționali. Spre deosebire de infrastructurile software existe în momentul de față, această platformă include pentru prima oară intermediarii de inovare ca actori instituționali care stabilesc parteneriate între producătorii și beneficiarii de CDI care nu își conștientizează complementaritățile și potențialul colaborativ.

Cuvinte cheie: Strategie CDI, piața CDI, transfer de cunoștințe, promovare CDI.

Vizualizează articolul complet