Networking with UNIX: Connecting Open Systems (UNIX în mediul rețea: conectarea sistemelor deschise)

Jerry Cashin

Computer Technology Research Corp.,
Charleston, S. Carolina, USA, 1992, 176 p.

Raportul “Networking with Unix: Connecting Open Systems” abordează şi identifică capabilitățile şi implementările sistemului Unix în cadrul reţelelor; sînt prezentate instrumentele de integrare a platformelor eterogene şi cele de programare pentru asigurarea unei interfeţe către rețea şi sînt identificate caracteristicile de transfer informaţii oferite de sistem.

Raportul abordează o trecere în revistă a celor mai importante protocoale de comunicaţie, cum ar fi: OSI, TCP/IP, XNS şi SNA. Sînt reliefate arhitectura şi direcţiile viitoare de dezvoltare ale acestora. De asemenea, sînt conturate ultimele acţiuni de pe piaţa Unix, în domeniul abordărilor arhitecturale, ale companiilor Unix Internaţional (UI) şi Open Software Foundation (OSF).

Prezentarea generală din capitolul 1 se opreşte asupra evoluţiei sistemului Unix, relaţia sa cu actualele standarde de pe piaţă și utilizarea sa în arhitecturile de reţea distribuite.

Structura sistemului de fişiere Unix, a shell-ului, mecanismele pentru comunicaţia între procese şi instrumentele de dezvoltare aplicaţii sînt abordate în capitolul 2. […]

ing. Carmen Sauer
Institutul de Cercetări în Informatică

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Carmen Sauer, Recenzie a lucrării Networking with UNIX: Connecting Open Systems (UNIX în mediul rețea: conectarea sistemelor deschise), de Jerry Cashin (Computer Technology Research Corp., Charleston, S. Carolina, USA, 1992, 176 p.), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 89, 1993.