Negaţia şi sensul ei logic

Paul Sfetcu
psfetcu@yahoo.com
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: În acest articol ne prezentăm modul în care apare negaţia ca funcţie logică în sistemele logico-formale de astăzi, ca şi poziţia principială logică pe care au avut-o şi o au marii logicieni, începând cu Aristotel şi sfârşind cu Wittgenstein.

Cuvinte cheie: negaţie, neopozitivism, adevăr şi fals, infinit, principiul necontradicţiei.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Paul Sfetcu, Negaţia şi sensul ei logic, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 20(4), pp. 23-34, 2010.