Negația în interpretarea orientată spre baza de date a programelor logice

Ing. Sabin Chiricescu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Se prezintă o etapă în proiectarea unei baze de date deductive și anume introducerea negaţiei. În prima parte, facem o scurtă prezentare a negaţiei în PROLOG, urmată de prezentarea negaţiei în DATALOG. Aici, unde negația apare în corpul regulilor, se prezintă o clasă de programe, programele stratificate, pentru care există un model unic. În a doua parte se prezintă o discuție despre influenţa negaţiei din capul regulilor: efectele laterale de actualizare a bazei de date și împărţirea regulilor în clase de cunoștințe ce își moștenesc, anulează proprietăţi – o îmbinare a programelor logice cu programarea orientată obiect.

Cuvinte cheie: PROLOG, DATALOG, negaţie, model.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Sabin Chiricescu, Negația în interpretarea orientată spre baza de date a programelor logice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 21-28, 1992.