Monitorizarea stării de sănătate a persoanelor în vârstă la domiciliu. Casele inteligente –
provocări și tendințe

Dora COARDOŞ, Ion Alexandru MARINESCU 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
dora.coardos@ici.ro, ion.marinescu@ici.ro

Rezumat: Modificările demografice actuale, au determinat o creștere a interesului pentru dezvoltarea tehnologiilor inteligente destinate sprijinirii nevoilor curente de sănătate ale utilizatorilor vârstnici, acest domeniu fiind considerat de o importanță vitală în sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor naționale de sănătate la nivel mondial. În acest context, în lucrarea de față sunt prezentate diverse abordări privind tehnologiile inteligente utilizate în monitorizarea și îngrijirea personalizată la domiciliu a persoanelor vârstnice, bazate pe senzori ambientali și/sau corporali. De asemenea, este prezentat un nou concept: cel de case inteligente sau mediu inteligent personalizat, capabil să asigure prin intermediul rețelelor de senzori, a dispozitivelor inteligente de acționare și a tehnologiei informației și a comunicațiilor, o monitorizare continuă, de la distanță, a stării generale de sănătate, a siguranței și a stării de bine în rândul persoanelor vârstnice. Rolul caselor inteligente este acela de a contribui la reducerea dependenței vârstnicilor de serviciile de îngrijire pe termen lung, furnizate într-un cadru formal (cadre medicale, îngrijitori profesioniști etc.) sau informal (familie, prieteni etc.), consolidând astfel capacitatea acestora de a se îngriji singuri și de a desfășura activitățile necesare menținerii și îmbunătățirii calității vieții, cu precădere pe componenta socială și de sănătate. De asemenea, au fost identificate principalele provocări ce trebuie depășite în adoptarea pe scară largă a tehnologiilor inteligente de asistență pentru îngrijirea persoanelor în vârstă și transformarea locuințelor în case inteligente.

Cuvinte cheie: case inteligente, tehnologii asistive, îngrijire medicală personalizată, sisteme de monitorizare a sănătății, dispozitive inteligente.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dora COARDOŞ, Ion Alexandru MARINESCU, Monitorizarea stării de sănătate a persoanelor în vârstă la domiciliu. Casele inteligente – provocări și tendințeRevista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(1), pp. 9-26, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i1y202001