Monitorizarea activităților pentru prevenirea și înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale

Aurel Mihai Stănculeasa
aurels@ici.ro

Maria Moșuleț
mosulet@ici.ro

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București

Rezumat: Lucrarea prezintă principalele aspecte ale monitorizării activităților de prevenire și înlăturare a efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale, care impun necesitatea realizării unui produs informatic destinat asistării factorilor de decizie în domeniul managementului situatiilor de urgență. Soluția aleasă de autori constă într-un sistem informatic distribuit ierarhic și geografic, care, prin componentele sale, să contribuie la eficientizarea utilizării resurselor disponibile și la creșterea actului decizional în gestionarea situațiilor ocazionate de dezastre și în luarea măsurilor pentru reducerea potențialității acestora. Lucrarea prezintă de asemenea principalele caracteristici ale acestui sistem informatic.

Cuvinte cheie: situație de urgență, dezastre, sistem informatic distribuit, baze de date distribuite.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Aurel Mihai Stănculeasa, Maria Moșuleț, Monitorizarea activităților pentru prevenirea și înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 155-164, 2006.