MODERNIZAREA SISTEMULUI BIBLIOTECII NAȚIONALE DE PROGRAME PRIN UTILIZAREA MEDIULUI DE DEZVOLTARE ORACLE APEX

Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015

Lidia BĂJENARU
lidia.bajenaru@ici.ro

Ion Alexandru MARINESCU
ionut@ici.ro

Mihaela TOMESCU
mtomescu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea propusă spre publicare prezintă sistemul modernizat al Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP). S-a urmărit facilitarea informării administraţiei publice, mediului de afaceri, producătorilor de software şi altor categorii de utilizatori interesaţi, cu privire la produsele program disponibile, având ca rezultat reducerea costurilor de achiziţie şi de exploatare, creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice din administraţia publică şi stimularea competitivităţii producătorilor / furnizorilor de produse software. Reproiectarea sistemului s-a realizat utilizând standarde HTML5 şi Web 2.0 oferite de Oracle APEX. Astfel au fost incluse funcţii avansate de management de conţinut care să integreze, într-o structură unitară, noi instrumente de suport pentru importul, stocarea, urmărirea şi publicarea conţinutului în acord cu drepturile specifice acordate utilizatorilor. Sistemul BNP modernizat oferă două categorii de servicii: servicii Web şi servicii de administrare.

Cuvinte cheie: BNP, conţinut digital, management conţinut, APEX, produse program, servicii Web.

Vizualizează articolul complet