Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informațional specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)

drnd. mat. Gabriela Rodica Hrin
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: „Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informaţional, specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)” reprezintă denumirea proiectului care se derulează în cadrul contractului 70/1999 în programul RELANSIN.
Proiectul a fost lansat la solicitarea Fundaţiei familiei M. H. Elias adresată Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI şi se desfăşoară pe baza propunerilor aprobate de Consiliul Director al Fundaţiei şi a cerințelor formulate de cadrele medicale şi factorii de decizie din cadrul spitalului Elias.
Pe tot parcursul proiectului și, implicit, în realizarea modelului funcţional al sistemului ELIAS-HIS s-a urmărit atingerea următoarelor obiective:

    • cu caracter general: creşterea calității actului medical; creşterea calității actului managerial; dezvoltarea serviciilor medicale oferite; creşterea standardului serviciilor medicale oferite; adaptarea activității spitalului la cerinţele şi exigenţele pieţei; asigurarea de resurse proprii; eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului, comunicarea cu exteriorul;
    • cu caracter derivat: definirea unei strategii de reinginerie a sistemului informaţional; antrenarea întregului personal medical în asimilarea unui nou mod de lucru; creşterea gradului de comunicare cu alţi actori ai comunității medicale; evidența prețurilor şi a tarifelor stabilite de Casele de Asigurări de Sănătate (CAS); eficientizarea modului de comunicare cu CAS; control economico-financiar în timp real; evidența costurilor serviciilor medicale, mărirea speranţei de viaţă; contribuirea indirectă la dezvoltarea sistemului de management al calității serviciilor spitaliceşti.

Faza a patra a proiectului, intitulată “Realizare model funcţional” şi-a propus să realizeze următoarele obiective: experimentarea de soluții pentru realizarea modelului funcţional; elaborarea specificaţiei detaliate a componentelor selectate pentru a fi implementate în modelul funcțional; realizarea modelului funcțional; testarea funcţionalității modelului; elaborarea documențatiei de prezentare a modelului funcțional; elaborarea studiului de piaţă.
Documentaţia prezintă arhitectura unui sistem informatic integrat pentru spital, modelul funcţional, realizat şi testat în cadrul etapei a 4-a a procesului de cercetare şi dezvoltare, precum şi un studiu de piaţă cu evidențierea soluțiilor de informatică medicală, existente pe piață şi un plan de afaceri pentru valorificarea rezultatelor proiectului.

Cuvinte cheie: medicină, diagnostic, tratament, investigaţie, explorări, analize, medic, asistent medical, spital, comunicare electronică, Web server, XML, XSL, ASP, administrator al sistemului, reţea locală, Internet.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriela Rodica Hrin, Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informațional specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(3), pp. 51-54, 2001.