Modele teoretice ale calculului paralel

Lector dr. Bogdan Oancea
Universitatea Artifex, București

Lector dr. Răzvan Zota
Academia de Studii Economice, București

Rezumat: Acest articol prezintă trei modele teoretice ale calculului paralel: PRAM, LogP și BSP. În cazul algoritmilor seriali, modelul universal de programare este modelul von Neumann, care face posibilă portarea algoritmilor pe calculatoare cu arhitecturi diferite. În domeniul calculului paralel, nu există un astfel de model general acceptat, care să poată fi folosit la proiectarea algoritmilor pentru un număr mare de arhitecturi paralele. Cele trei modele teoretice prezentate nu întrunesc toate condițiile de generalitate, dar, în prezent, acestea se bucură de o largă acceptare in domeniul modelării teoretice a calculului paralel.

Cuvinte cheie: calcul paralel, PRAM, LogP, BSP

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Bogdan Oancea, Răzvan Zota, Modele teoretice ale calculului paralel, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 13(3), pp. 36-42, 2003.