Modele standardizate de gestiune a rețelelor

dr. ing. Liliana Dobrică
dr. ing. Daniela Saru
Universitatea Politehnica, Bucureşti

Rezumat: Scopul acestui articol este de a analiza conceptele de bază pentru modelarea standardizată a aplicaţiilor de gestiune a rețelelor de interconectare deschise OSI. În general, pentru sistemele de gestiune, se dezvoltă standarde care structurează și modelează informaţiile astfel încât să poată fi aplicate pentru diverse reţele de interconectare. Datorită nivelului mare de generalitate, aceste standarde sunt foarte complexe. În prima parte, se analizează structura informaţiei de gestiune, apoi se prezintă arhitectura unui sistem pentru gestiunea sistemelor deschise. Se analizează, de asemenea, serviciile suport pentru manipularea evenimentelor şi logging şi se menţionează funcţia de control al accesului.

Cuvinte cheie: sisteme de gestiune OSI, obiect gestionat, manager, agent, servicii de gestiune OSI.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Liliana Dobrică, Daniela Saru, Modele standardizate de gestiune a rețelelor, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 35-42, 1999.