Modele orientate obiect pentru managementul datelor în GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS)

mat. Angela Ioniţă
mat. Tudor Macovei

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Odată cu lărgirea ariei de aplicabilitate a GIS s-a produs și dezvoltarea tehnicilor computerizate, astfel încât viitoarele sisteme vor cere integrarea GIS cu “remote sensing data” [1]. Pe de altă parte, experţii în ingineria programării au investigat o nouă tehnică: abordarea orientată obiect [2]. Această abordare este aplicabilă, fie pentru integrarea “remote sensing” cu GIS, fie pentru managementul de date grafice şi non-grafice, schimbările temporale şi caracteristicile bazelor de date clasice de memorare și regăsire de date, partajare de date, consistență etc.) [3].

Cuvinte cheie: baze de date orientate obiect, modele orientate obiect, moștenire, genericitate, Geographical Information System (GIS).

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Angela Ioniţă, Tudor Macovei, Modele orientate obiect pentru managementul datelor în GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 49-56, 1993.