Modele matematice pentru analiza și evaluarea riscului de mediu

drd. mat. Rădulescu Constanța Zoie
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
radulescu@u3.ici.ro

Rezumat: Modelarea sistemelor de mediu este o problemă foarte dificilă datorită complexității sistemelor și a interacțiunilor pe care acestea le au cu diverse alte sisteme, interacțiune uneori greu de precizat.
În articol, se prezintă două modele matematice privind mediul. Primul model este un model probabilist de determimare a riscului de poluare cu ajutorul unei funcții de repartiție, pentru un vector aleator, ce reprezintă concentrațiile factorilor poluanți în atmosferă. Următorul model este un model de optimizare multicriterială, de alocare a resurselor financiare pentru reducerea poluării. Pentru al doilea model, se specifică modul de rezolvare prin reducerea la o problemă de optimizare cu o singură funcție obiectiv.

Cuvinte cheie: mediu, poluare, măsură risc, evaluare risc, analiză risc, optimizare multicriterială.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Rădulescu Constanța Zoie, Modele matematice pentru analiza și evaluarea riscului de mediu, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 12(1), pp. 30-35, 2002.