Modele de Optimizare versus Modele de Simulare și Econometrice

Neculai Andrei
nandrei@ici.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
în Informatică, ICI București

Rezumat: Se cunosc foarte multe tipuri de modele matematice și acestea se pot clasifica în multe moduri. Modelele pot fi: statice sau dinamice, liniare sau neliniare, deterministe sau stocastice etc. Dar, una dintre cele mai profunde clasificări împarte modelele matematice în cele care optimizează și cele care simulează. Distincția între cele două clase de modele matematice este importantă deoarece, pe de-o parte, fundamental, acestea au scopuri diferite și apoi, pe de altă parte, fiecare se bazează pe alte concepte matematice. În cele ce urmează, vom prezenta caracteristicile tipurilor de modele matematice enunțate mai sus.

Cuvinte cheie: modelare matematică, optimizare, simulare, econometrie.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Neculai Andrei, Modele de Optimizare versus Modele de Simulare și Econometrice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 5-12, 2006.