Modelarea UML și experimentarea unor probleme de concurență

Conf. dr. ing. Anca Daniela Ioniță
ing. Mircea Claudiu Plăișanu

Universitatea “Politehnica” București
ancai@mag.pub.ro

Rezumat: Articolul prezintă un mediu integrat, ce permite studierea unor probleme clasice de concurență, oferind pentru fiecare descrierea și modelul orientat pe obiecte în limbajul UML (Unified Modeling Language), precum și posibilitatea de rulare cu modificarea mai multor parametri, pentru a le observa practic influența. Prin urmare, o primă contribuție a acestui demers este experimentarea gradului în care un limbaj de modelare, care constituie, în prezent, un standard, poate fi utilizat pentru cazul unor aplicații bazate pe procese concurente. Scopul programului, realizat în limbajul Java, este de a asigura o mai bună înțelegere a dinamicii firelor de execuție, a sincronizării între acestea și a mecanismelor de excludere mutuală. În plus, mediul permite testarea comportamentului metodelor pentru diferite setări legate de funcționarea în timp real.

Cuvinte cheie: modelarea orientată pe obiecte, UML, procese concurente, procese în timp real.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Anca Daniela Ioniță, Mircea Claudiu Plăișanu, Modelarea UML și experimentarea unor probleme de concurență, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 16-19, 2004.