MODELAREA ŞI SIMULAREA, ÎN MEDIUL OPEN SOURCE – SCILAB, A UNUI PROCES DE TRATARE A GAZULUI DE ARDERE SO2

Art. 04 – Vol.26 – Nr. 1 – 2016

Delia Mihaela Rădulescu

delia.mihaela2010@gmail.com

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: În acest articol se modelează şi se simulează procesul real de tratare a gazului de ardere SO2 rezultat în urma arderilor unor deşeuri într-un incinerator experimental. Procesul fizic este modelat cu ajutorul modelului Bohart Adams. Modelul rezultat este programat şi simulat cu ajutorul produsului software open source Scilab. Scilab asigură un mediu de calcul puternic pentru aplicaţii ştiinţifice. Scilab emulează limbajul MATLAB, având extensii suplimentare şi o interfaţă grafică puternică (GUI) portabilă pe Linux şi Windows. În articol sunt prezentate câteva rezultate ale simulării procesului fizic. În cadrul simulării sunt variate concentraţia SO2 în faza gazoasă, concentraţia SO2 în faza solidă şi concentraţia SO2 la ieşirea din filtrul ceramic.

Cuvinte cheie: modelare, model Bohart – Adams, simulare, Open Source SCILAB, gaze de ardere.

Vizualizează articolul complet