Modelarea programului de producţie operativ în cazul subunităţilor specializate tehnologic, utilizînd produsul-program dBASE

dr. Florin Bică, dr. D. Constantinescu

Facultatea de științe economice, Craiova

În condiţiile subunităților de producţie specializate tehnologic, între care se stabilesc relaţii de producţie de tip furnizor-beneficiar, ritmicitatea fabricației este influențată într-o măsură considerabilă de modul cum se stabileşte şi se realizează programul de producţie operativ al fiecărui loc de muncă, atelier şi secţie de producție în parte. Practic, în acest cadru organizatoric al producţiei, desfășurarea unei activităţi eficiente depinde de rigoarea calculelor de corelare cantitativă și calendaristică a raporturilor dintre subunitățile de producție specializate tehnologic.

O judicioasă corelare cantitativă şi calendaristică a activităţii subunităţilor de producţie specializate tehnologic, pe o perioadă de timp considerată (săptămînă, decadă, lună etc.) are ca punct de plecare fundamentarea corectă a termenelor de începere a execuţiei fiecărui obiect (piesă, subansamblu, ansamblu, produs finit). […]

Vizualizează textul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI TEXT SUNT URMĂTOARELE:
Florin Bică, D. Constantinescu, Modelarea programului de producţie operativ în cazul subunităţilor specializate tehnologic, utilizînd produsul-program dBASE, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 84-87, 1993.