Modelarea matematică ierarhizată a proceselor tehnologice în construcții de mașini

Drd. Mat. Moise Maria

Institutul de Cercetări în informatică

Rezumat: Eficienţa punerii în funcţiune şi exploatării sistemelor de proiectare asistată de calculator a proceselor tehnologice în diferite ramuri industriale, depinde în mare măsură de respectarea principiilor unităţii de sistem, a extinderii, a compatibilităţii și standardizării subsistemelor şi componentelor. Aceste deziderate pot fi respectate prin utilizarea “modelării matematice ierarhizate” în elaborarea software-ului matematic, lingvistic şi metodologic de proiectare.

Modelarea matematică ierarhizată propusă în lucrare se bazează pe o triadă constituită dintr-o mulţime de elemente “A”, o mulţime de relaţii “R” şi o mulțime de caracteristici (“contururi”) “C”, Această triadă va permite elaborarea de modele matematice şi algoritmi, necesari generării asistate de calculator a tehnologiilor de fabricaţie a pieselor mecanice.

Fundamentarea conceptelor prezentate se face cu ajutorul teoriei mulțimilor, a teoriei relaţiilor şi a teoriei grafurilor.

Elaborarea într-un tot unitar a metodologiei de proiectare asistată de calculator constituie un element de noutate şi reprezintă un instrument necesar pentru proiectanţii, realizatorii și utilizatorii sistemelor de proiectare asistată de calculator, în speţă a proiectării proceselor tehnologice de prelucrare mecanică.

Cuvinte cheie: Modelare ierarhizată, nivele de abstractizare, nivele de unificare, modele de permutare, modele de tip rețea, modele tabelare, grade de abstractizare, profunzime structură, legături teoretico-multiple, legături logice și cantitative, relaţii binare, suprafeţe contigue.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Moise Maria, Modelarea matematică ierarhizată a proceselor tehnologice în construcții de mașini, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 53-60, 1993.