Modelarea interdependențelor funcționale în cadrul sistemelor de putere

dr. ing. Lucia Cristina Dumitriu
dr. ing. Cătălin Dumitriu

Institutul Politehnic București

Rezumat: Obiectivul fundamental al unui sistem de putere este de a satisface în fiecare moment necesarul de putere al consumatorilor, parametrii energiei electrice livrate trebuind să se înscrie într-o bandă de valori admisibile.
În lucrare se definesc factorii care influențează realizarea acestui obiectiv și mărimile, ale căror abateri de la valorile corespunzătoare regimului optim constituie perturbații ale alimentării cu energie electrică.
Elaborarea strategiilor corecte de exploatare a sistemului de putere necesită cunoașterea efectelor pe care aceste perturbații le produc asupra receptoarelor de energie electrică.
Modelarea funcţiei obiectiv, necesară în procesul de optimizare a strategiei de funcţionare a sistemului, necesită parcurgerea unor etape intermediare de elaborare a unor modele cît mai corecte ale diferitelor efecte şi interdependenţe funcţionale.
În lucrare se prezintă cîteva din aceste modele: ale caracteristicilor de sarcină, ale pierderilor de putere și energie, ale duratei de viaţă a unor instalaţii electrice, precum şi modelul general al funcţiei obiectiv a costurilor suplimentare.

Cuvinte cheie: Consumatori industriali, alimentare cu energie electrică, calitatea energiei electrice, perturbații în alimentare, daune de calitate, optimizarea funcţionării sistemelor de putere.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Lucia Cristina Dumitriu, Cătălin Dumitriu, Modelarea interdependențelor funcționale în cadrul sistemelor de putere, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 41-44, 1992.