Modelarea incertitudinii într-un sistem expert

dr. ing. Mihaela M. Oprea
Universitatea Petrol-Gaze Ploiești

Rezumat: Majoritatea aplicațiilor care necesită dezvoltarea unui sistem expert implică rezolvarea problemei incertitudinii specifice domeniului de expertiză. Funcționarea corectă a sistemului expert depinde, în bună măsură, și de soluția adoptată pentru rezolvarea acestei probleme. În lucrare, vom analiza principalele surse de incertitudine, specifice unui sistem expert, și vom detalia două dintre soluțiile care s-au impus în domeniul ingineriei sistemelor expert, modelul coeficienților de certitudine și modelul fuzzy. Exemplele prezentate sunt preluate din două sisteme expert, DIAGNOZA_TEHNICA, sistem expert cu caracter didactic și EXPERT_AT sistem expert dezvoltat în cadrul grantului CNCSIS AT 221/2001.

Cuvinte cheie: cunoștințe incerte, raționament incert, incertitudine lingvistică, mulțimi fuzzy, sistem expert.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mihaela M. Oprea, Modelarea incertitudinii într-un sistem expert, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 12(3), pp. 46-52, 2002.