Model general pentru conducerea automată a sistemelor electroenergetice ierarhizate

ing. Cătălin Dumitriu
ing. Lucia-Cristina Dumitriu

Rezumat: Sistemele electroenergetice actuale, constituite într-o clară structură ierarhizată, puternic informatizate, sînt pregătite pentru ca într-un viitor destul de apropiat să se supună legilor stricte ale conducerii automate, care să scoată cel puţin deciziile curente, operative, sub incidenţa impreciziei și stărilor emoţionale caracteristice operatorilor umani. Programele complexe de conducere automată vizează atît creşterea fiabilităţii funcţionării instalaţiilor electrotehnice și a manevrelor de exploatare necesare, cît și obținerea optimului economic al regimurilor de scurtă sau de lungă durată, normale şi tranzitorii.
În aceste condiţii, datorită complexităţii extreme a proceselor conduse, este necesară o ierarhizare şi a sistemelor de comandă pe subsisteme şi, de asemenea, a funcţiilor directe ale programelor de urmărire și previziune ale stărilor, într-o viziune de acţiune descentralizată, coordonată de Dispecerul Energetic Naţional.
Lucrarea reprezintă prima încercare de sinteză a problematicii conducerii automate a sistemelor electroenergetice mari, conduse descentralizat, realizată în ţară sub forma unor strategii de comandă, constituite cu ajutorul facilităţilor oferite de calculatoarele moderne de foarte mare capacitate. De asemenea, se prezintă rezultatele de etapă într-o cercetare întreprinsă de mai mulți ani și în care se vor integra tot mai multe opţiuni tehnice realizate sau în curs de realizare în țară, în domeniul conducerii sistemelor electroenergetice interconectate.

Cuvinte cheie: Sisteme ierarhizate, conducere automată, comandă descentralizată, robusteţe.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cătălin Dumitriu, Lucia-Cristina Dumitriu, Model general pentru conducerea automată a sistemelor electroenergetice ierarhizate, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 63-66, 1992.