Model de interacțiune grafică om-calculator, orientat obiect

ec. Costin Pribeanu
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: În acest articol, se propune un model de interacțiune om-calculator, orientat obiect, care realizează o extensie a conceptului de dispozitiv logic de intrare. Modelul defineşte o ierarhie de instrumente grafice de interacțiune pe mai multe niveluri, care are la bază un manager de evenimente abstracte. Abordarea facilitează descrierea interacțiunii cu ajutorul unei notații textuale, orientată pe evenimente.

Cuvinte cheie: interacțiune om-calculator, interfețe grafice, grafică pe calculator, sisteme grafice orientate obiect.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Costin Pribeanu, Model de interacțiune grafică om-calculator, orientat obiect, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 27-36, 1996.