Model cu parametru redus pentru evaluarea gradienţilor de temperatură a procedeului de încărcare prin sudare

Bogdan Marian VERDETE, Cristina PUPĂZĂ, Tudor George ALEXANDRU
Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică, Departamentul de Roboţi şi Sisteme de Producţie,
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Bucureşti, România

bogdan.verdete@upb.ro, cristina.pupaza@upb.ro, tudor.alexandru.@upb.ro

Rezumat: Încărcarea prin sudare reprezintă operaţia prin care un material de adaos este depus pe un material de bază. Scopul procesului este acela de îmbunătăţire a caracteristicilor mecanice a reperelor care sunt solicitate ciclic. Transferul de căldură care apare la interfaţa dintre straturile depuse şi materialul de bază limitează performanţele produsului finit. În acest sens, evaluarea distribuţiei de temperatură cu ajutorul instrumentelor de simulare poate oferi informaţii esenţiale proiectanţilor unor astfel de structuri. Lucrarea de faţă propune o nouă abordare pentru estimarea gradienţilor termici care apar în urma procesului de încărcare prin sudare. În prima fază, un sistem de tip “black box” este dezvoltat având ca referinţă valori experimentale. O abordare de simulare bazată pe Metoda Elementelor Finite este propusă pentru analiza transferului de căldură în regim tranzitoriu a procesului. Conductanţa şi capacitanţa modelului sunt definite pe baza parametrilor sistemului “black box”.

Cuvinte cheie: Sudare, Transfer de Căldură, Black Box, Simulare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Bogdan Marian VERDETE, Cristina PUPĂZĂ, Tudor George ALEXANDRU, Model cu parametru redus pentru evaluarea gradienţilor de temperatură a procedeului de încărcare prin sudare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 33(1), pp. 7-20, 2023. https://doi.org/10.33436/v33i1y202301