Modalităţi evoluate ale interacțiunii om-calculator

drnd. ing. Cristina Niculescu
CCAIAPLNMC – Academia Română
ncristina@racai.rom; http//www.racai.ro~cristina

Rezumat: Lucrarea prezintă câteva modalități evoluate ale interacțiunii om-calculator. Prima parte este dedicată sistemelor pentru interfețe inteligente; definirea lor, descrierea componentelor unui astfel de sistem şi amplasarea acestora într-un model generic funcțional. În partea a doua a lucrării, sunt oferite informaţii referitor la câteva direcţii de cercetare ale domeniului interfațării om-calculator: sisteme de interfaţă cu agenţi inteligenţi şi cele de interfață multimedia şi de realitate virtuală.

Cuvinte cheie: HCI, interfeţe inteligente om-calculator, interfețe adaptabile utilizator, model utilizator, comunicare multimodală, limbaj natural, sisteme de interfață cu agenţi inteligenţi, agent software personal, CSCW, sisteme multimedia (MM), sisteme de realitate virtuală (VR), VRML, Mbone, tehnologie PUSH.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cristina Niculescu, Modalităţi evoluate ale interacțiunii om-calculator, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 87-51, 2001.