Microprocessing and microprogramming, the EUROMICRO JOURNAL

Obiectivele și domeniul revistei:

Scopul principal al acestei reviste este acela de a facilita fluxul de informații pe plan internațional în domeniul microprogramării și microprocesării. În afara lucrărilor de prezentare a rezultatelor cercetării și progresului tehnologic, sînt publicate, de asemenea, sinteze şi rapoarte asupra ultimelor noutăţi. Recenziile sînt publicate într-o secţiune specială; comunicările scurte şi anunţurile referitoare la microprogramare/microprocesare sînt inserate într-o rubrică specială – Calendar of events. Componenţa pan-europeană a echipei redacţionale furnizează baza pentru Secţiunea de rapoarte care au ca scop oferirea unei imagini de ansamblu asupra evenimentelor naționale mai importante în domeniu (conferinţe, seminarii, simpozioane).

Sfera de interes include în particular teorie, proiectare, cercetare, dezvoltare, limbaje, simulare, emulare, componente, proiectare asistată, sisteme, aplicaţii, produse, învăţare asistată, metode de evaluare/diagnosticare, aspecte sociale şi economice – referitor la: microprogramare, microprocesare, sisteme și reţele cu microprocesoare, calcul distribuit, componente MSI/LSI, structuri de calculatoare, sisteme de calcul modulare, proiectare integrate hardware/software, microarhitectura sistemelor de calcul. […]

ing. Corneliu Manase
Laboratorul GeMaSOFT
Institutul de Cercetări în Informatică

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Corneliu Manase, Recenzie a publicației Microprocessing and microprogramming, the EUROMICRO JOURNAL, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 87-88, 1993.