METODE DE ESTIMARE A ERORILOR ÎN APROXIMAREA FUNCȚIILOR

Art. 08 – Vol. 25 – Nr. 1 – 2015

Liviana TUDOR
LTudor@upg-ploiesti.ro
Departamentul Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Adrian MOISE
AMoise@upg-ploiesti.ro
Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Rezumat: Articolul prezintă două metode de estimare a erorilor în aproximarea funcţiilor, folosind abordarea numerică şi cea neuronală. Metoda numerică de aproximare a unei funcţii foloseşte interpolarea cu polinoame Lagrange şi descrie eroarea absolută de interpolare. Abordarea neuronală demonstrează proprietatea de aproximare universală a reţelelor feed-forward şi prezintă modul de propagare a erorilor neuronale în timpul procesului de învăţare. Rezultatele experimentale evidenţiază superioritatea sistemelor inteligente neuronale în rezolvarea problemelor de aproximare a unei funcţii.

Cuvinte cheie: erori, aproximarea funcţiilor, metode numerice, polinom Lagrange, aproximaţie neuronală, algoritm Backpropagation, reţea neuronală feed-forward.

Vizualizează articolul complet