Mecanism de sincronizare prin blocuri Rendez-vous

Nicolae Robu

Universitatea Tehnică Timişoara

Rezumat: Lucrarea prezintă soluţiile adoptate în implementarea unui mecanism de sincronizare prin blocuri rendez-vous, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C.
Se evocă noţiunea de bloc rendez-vous şi de sincronizare de tip rendez-vous, iar apoi se arată modul de implementare a blocurilor rendez-vous propriu-zise, în executivul RTC86.
Se pun în evidență funcţiile mecanismului de sincronizare prin blocuri rendez-vous, înglobat în executivul RTC86, şi principiile care au stat la baza implementării lor. Textul C al acestor funcţii este şi el redat.

Cuvinte cheie: sincronizare bloc rendez-vous, proces, aşteptare, “time-out”.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Nicolae Robu, Mecanism de sincronizare prin blocuri Rendez-vous, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 71-75, 1995.