Mecanism de excludere mutuală prin blocuri resursă

Nicolae Robu

Universitatea Tehnică din Timişoara

Rezumat: Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de excludere mutuală prin blocuri resursă, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C.

Se evocă noţiunea de bloc resursă, iar apoi se arată modul de implementare a blocurilor resursă propriu-zise, în executivul RTC86.

Se pun în evidenţă funcţiile mecanismului de excludere mutuală prin blocuri resursă, înglobat în executivul RTC86, şi principiile care au stat la baza implementării lor. Textul C al acestor funcţii este, şi el, redat.

Cuvinte cheie: excludere mutuală, semafor, bloc resursă, gestionar de resursă, scheduler, “time-out”.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Nicolae Robu, Mecanism de excludere mutuală prin blocuri resursă, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 41-44, 1994.