Maximizarea fluxului în rețelele maritime de transport

Vasilica Bordea
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
nicolae_bordea@yahoo.com

Radu Anghel
Universitatea Politehnică București
anghelr@yahoo.com

Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele testării prin simulare pe calculator a unor procedee propuse pentru alegerea traseului și evaluarea costului transportului pe una din rutele alese pe baze euristice. Scopul aplicațiilor din acest paragraf este de a face posibilă o comparație între modelele grafo-analitice (de tip Ford și RPt) utilizate în reprezentarea și optimizarea rețelelor de transport maritim. Sunt testate facilitățile oferite de cele două tipuri de metode în privința reprezentării grafice a evoluțiilor în desfășurarea procesului de transport și a dezvoltării instrumentelor grafice de interacțiune dintre utilizator și calculator, pe parcursul procesului de simulare și optimizare a sistemului de transport.

Cuvinte cheie: rețele Petri de transport, rețele Ford, bigrafuri colorate, optimizare, sisteme de navigație și transport maritim

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Vasilica Bordea, Radu Anghel, Maximizarea fluxului în rețelele maritime de transport, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 15(3), pp. 5-14, 2005.