MANAGEMENTUL STRATEGIC AL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ORGANIZAȚII

Art. 06 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012

Maria GHEORGHE-MOISII
moise@ici.ro

Eugenia TÎRZIU
ginet@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Lucrarea prezintă un model generic pentru managementul strategic al organizaţiilor în vederea dezvoltării durabile, un set de metode şi instrumente software asociate pentru determinarea obiectivelor specifice managementului strategic în dezvoltarea durabilă a organizaţiilor şi a măsurilor strategice, bazat pe Tabloul de bord echilibrat – BSC (Balanced ScoreCard), cu integrarea metodei Obiectiv – întrebare – măsură – GQM (Goal-Question-Metric) şi analiza SWOT.

Cuvinte cheie: management strategic, dezvoltare durabilă, obiective, BSC, GQM, SWOT.

Vizualizează articolul complet