Managementul cunoștințelor în ingineria concurentă

ing. Răzvan Filimon
razvanf@ici.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București

Rezumat: Este prezentat sistemul de inteligență artificială, Cyc, orientat pe prelucrarea cunoștințelor. Sunt prezentate componentele Cyc: baza de cunoștințe, limbajul de reprezentare a cunoștințelor, motorul de inferență, modulul de prelucrare a limbajului natural, instrumentele de interfață, magistrala semantică integrată. Sunt indicate caracteristicile versiunii OpenCyc, varianta distribuită liber a sistemului Cyc și este expusă viziunea integrării sistemului Cyc (OpenCyc), ca sistem de management al cunoștințelor, în contextul ingineriei concurente. Cyc este prezent la nivelurile managementului informațiilor, cunoștințelor și deciziilor. În această abordare, Cyc, asigură infrastructura pentru gestiunea documentelor organizaționale fiind, totodată, broker de competențe și cunoștințe. De asemenea, este posibil să se utilizeze acest sistem pentru asigurarea suportului decizional la diferite niveluri organizaționale. La nivelul întregului ciclu de viață al unui produs, Cyc ar putea acționa ca integrator / unificator facilitând colaborarea membrilor echipelor multidisciplinare multifuncționale.

Cuvinte cheie: cunoștințe, managementul cunoștințelor, baze de cunoștințe, common sense, limbaj natural, semantică, inteligență artificială

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Răzvan Filimon, Managementul cunoștințelor în ingineria concurentă, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 13(1), pp. 10-17, 2003.