Limbaje de gestiune a obiectelor complexe

Caracteristicile fundamentale ale unui limbaj orientat pe obiecte complexe

Mat. Mircea Râureanu

Ing. Sabin Chiricescu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea constituie o introducere în teoria limbajelor orientate pe obiecte complexe. În prima parte, este definit un model de  referinţă, numit model structural, care este un summum al caracteristicilor diferitelor modele de date, orientate pe obiecte complexe. În acest context, vor fi ulterior definite caracteristicile pe care trebuie să le aibă un limbaj de programare, asociat modelului structural. Ca urmare, se face o distincţie între obiecte şi valori şi se definesc constructorii utilizaţi pentru prelucrarea obiectelor și a valorilor structurate: vector, tuplu, set, listă. În continuare, la nivelul schemei conceptuale a unui SDBD orientat pe obiecte complexe, se definesc noțiunile de tip şi clasă, necesare structurării bazei de obiecte complexe. În final, sînt ilustrate noţiunile anterior prezentate prin intermediul a trei limbaje dedicate: SQL Extins, FP şi Calculus (de fapt, calculul predicatelor de ordinul întîi).

Cuvinte cheie: obiecte complexe, modele semantice de date, modele de date orientate pe obiecte complexe, mecanisme de abstractizare, tipuri şi clase, stări, scheme conceptuale, logici multisortate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mircea Râureanu, Sabin Chiricescu, Limbaje de gestiune a obiectelor complexe, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 33-38, 1992.