Legislația în domeniul software-ului

Prin legea din 10 mai 1994, Franţa s-a aliniat normei europene din domeniul protecției software-ului. Întreprinderile vor trebui să-şi modifice comportamentul în materie de comercializare de software-uri şi de produse specifice software-ului. Utilizatorii vor trebui, de asemenea, să acorde o deosebită atenţie cadrului contractual. Ansamblul de contracte de concesiune și de licență trebuie modificate conform noii legislații.

1. Mediul tehnic vizat de lege

Distincția dintre software şi program

 Directiva europeană privind protecţia programelor a fost tradusă de legea din 10 mai 1994, folosind conceptul de sofiware. Diferenţa nu este pur şi simplu terminologică; termenul “software” este mai larg decât cel de “program”.

Noţiunea de software cuprinde o serie de instrucţiuni sau de specificaţii interne, integrează, de asemenea, totalitatea specificațiilor externe, adică dialogurile om/maşină, prezentarea ecranelor, intrări/ieşiri, ergonomie, chiar şi organizarea pentru software-urile de seturi sau a celor multimedia.

Noul concept de “material de proiectare pregătitor

În plus, reglementarea se referă nu numai la software, ci şi la un nou concept, cel de “material de proiectare pregătitor”, concept provenit din directiva europeană. Ea nu face trimitere la nişte cadre tehnice imediate. Dacă se utilizează terminologia tradițională de realizare a software-urilor, acest concept cuprinde:

  •  analiza funcțională
  • analiza organică
  • dosarul de programare

Conform nomenclatorului Merise, acest concept va cuprinde specificaţiile generale, specificaţiile detaliate şi, mai ales, modelul logic şi fizic al datelor.
[…]

Sursa: Bensoussan, Al. – Droit du logiciel
În: Zéro. Un Informatique. Hebdo. No. 1314, 1994, pp. 36-39.

Traducere: Victoria Haiduc
Institutul de Cerccetări în Informatică

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Victoria Haiduc, Legislația în domeniul software-ului (traducere după Droit du logiciel, de Bensoussan, Al., în: Zero. Un. Informatique. Hebdo, nr. 1314, 1994, pp. 36-39), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 89-92, 1995.