Laborator virtual multidisciplinar destinat învățământului tehnic universitar

stud. Mircea Nedelcu
conf. dr. ing. Daniela Saru
razvanf@ici.ro
Universitatea Politehnica București
mirceaned@kro, saru@aii.pub.ro

Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele obținute în activitatea de proiectare și de implementare a unui laborator virtual, cu caracter multidisciplinar, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității “Politehnica” București. Sunt discutate conceptul de laborator virtual și avantajele implementării acestuia, folosind o infrastructură informatică de tip client-server, orientată obiect. Este prezentată, ca studiu de caz, crearea unui laborator virtual multidisciplinar, format din echipamente cu particularități hardware/software eterogene, situate în zone geografice distincte. Sunt analizate perspectivele proiectului “Laborator Virtual” în contextul învățământului tehnic românesc.

Cuvinte cheie: laborator virtual, comandă la distanță, învățământ la distanță, arhitectură client-server, middleware, CORBA, programare distribuită, obiecte distribuite.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mircea Nedelcu, Daniela Saru, Laborator virtual multidisciplinar destinat învățământului tehnic universitar, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 13(1), pp. 18-27, 2003.