Internet of Things în energie: tehnologii, aplicații, provocări și tendințe viitoare

Eleonora TUDORA, Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
eleonora.tudora@ici.ro, eugenia.tirziu@ici.ro, maria.moisii@ici.ro

Rezumat: Supus unei evoluții continue, sectorul energetic se află în pragul unei transformări ce va face trecerea de la un sistem tehnic, ierarhizat și planificat la un sistem inteligent și optimizat bazat pe tehnologii Internet of Things (IoT), care vor schimba fundamental acest sector. IoT a devenit una din tehnologiile cu evoluția cea mai rapidă. Lucrarea prezintă componente ale unui sistem IoT, tehnologii bazate pe IoT (tehnologii de comunicare, senzori și actuatoare) care stau la baza transformării acestui sector și evoluția aplicațiilor IoT în energie (orașe inteligente, rețele inteligente, clădiri inteligente și transport inteligent). De asemenea, sunt prezentate provocări și tendințe ale evoluției viitoare (blockchain, Green IoT) spre care se îndreaptă sectorul energetic.

Cuvinte cheie: Internet of Things, energie, tehnologii IoT, aplicații IoT, blockchain, Green IoT.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Eleonora TUDORA, Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII, Internet of Things în energie: tehnologii, aplicații, provocări și tendințe viitoare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 31(2), pp. 45-58, 2021. https://doi.org/10.33436/v31i2y202104