Intelligent Databases (Baze de date inteligente)

Parsaye K. – Intelligent Databases. Object-Oriented Deductive Hypermedia Technologies, Editura John Wiley & Sons, New York, 1989.

Cartea prezintă tehnologia bazelor de date inteligente care au un impact considerabil asupra modalităţilor de gîndire şi lucru ale utilizatorilor. Bazele de date inteligente extind facilităţile oferite de sistemele de baze de date conversaţionale prin oferirea de noi metode de memorare și regăsire a informaţiei. Informaţia, privită pînă acum sub formă pasivă, capătă un caracter dinamic, fiind creată în funcţie de interesele curente ale utilizatorului.

În scrierea cărții s-a avut în vedere combinarea caracteristicilor bazelor de date cu o varietate de instrumente care să le facă mai inteligente. În acest fel, s-a creat modelul bazelor de date inteligente, care integrează următoarele cinci tehnologii:
– baze de date;
– programarea orientată pe obiecte;
– sisteme expert;
– hipermedia;
– gestiunea textelor. […]

Ing. Șerban Voinea
Institutul de Cercetări în Informatică
Laborator Inteldata

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Șerban Voinea, Intelligent Databases (Baze de date inteligente), recenzie a lucrării Intelligent Databases. Object-Oriented Deductive Hypermedia Technologies, de Parsaye K. (Editura John Wiley & Sons, New York, 1989), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 78, 1992.