Instrumente pentru verificarea si testarea sistemelor experte dezvoltate în medii de programare orientate spre obiecte

Ing. Ștefan Trăușan-Matu
Ing. Mihai Bărbuceanu
Institutul de Cercetări în Informatică

Prof. dr. Ing. Jaak Tepandi
Universitatea Tehnică din Tallin

Rezumat: Lucrarea îşi propune să analizeze disponibilităţile mediilor de programare orientate spre obiecle în verificarea și testarea şistemelor experte. De asemenea, vor fi propuse soluții pentru realizarea modulelor specializate în verificare şi testare. Considerăm că pot fi construite sisteme experte peniru verificare şi testare care, folosind reprezentarea prin obiecte structurate, pot ridica substanţial calitatea sistemelor dezvoltate. În acest sens, lucrarea se plasează în contextual preocupărilor pentru asigurarea de instrumente destinate sprijinirii întregului ciclu de viaţă al sistemelor experte /1/. Totodată, îşi propune ca instrumentele dezvoltate să aibă aspectul unor ”asistenţi inieligenţi”, lucru posibil datorită abordării bazate pe cunoştinţe în dezvoltarea lor.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ștefan Trăușan-Matu, Mihai Bărbuceanu, Jaak Tepandi, Instrumente pentru verificarea si testarea sistemelor experte dezvoltate în medii de programare orientate spre obiecte, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 15-18, 1991.