Instrumente pentru implementarea arhitecturilor sistemelor informatice integrate –
mediul ARIS TOOLSET

ing. Dumitru Popescu
ing. Marius Staicu
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Numărul metodelor de descriere a întreprinderilor cu ajutorul tehnicilor de modelare structurate este în continuă creştere. Aceste descrieri se concentrează, în special, pe componentele de “afaceri” (business processes) din cadrul întreprinderii şi se referă la modul de integrare a acestor componente în structura întreprinderii. În plus, pe lângă procesul de descriere/modelare al întreprinderii, tehnicile de definire a sarcinilor specifice, uzual folosite în întreprinderi, includ și componente de analiză a modelelor de întreprindere (comparație între modelul actual şi cel preconizat, analize de timp și cost etc.).

Cuvinte cheie: integrare, sistem informațional, model descriptiv, modelare, analiză, business processes.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dumitru Popescu, Marius Staicu, Instrumente pentru implementarea arhitecturilor sistemelor informatice integrate – mediul ARIS TOOLSET, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 51-56, 1998.